Zwerftocht Dordrecht- nieuwe Biesbosch

Zwerftocht Dordrecht- nieuwe Biesbosch

Vindt plaats op

Wandel en fietstocht Dordrecht – nieuwe Biesbosch

Een combinatie van wandelen en fietsen (eigen fiets of OV-fiets) vanuit station Dordrecht waarbij we de nieuwe Biesbosch gaan ontdekken: water, wilgen, spindotters, lepelaars, beversporen en misschien een zeearend. Recent is er heel veel aan natuurontwikkeling gedaan. Primair om het water meer de ruimte geven en zo overstromingen te voorkomen. Maar er is ook veel natuurschoon bij gekomen.

Vanuit het station fietsen we eerst naar het nabij gelegen Kop van het Land. Op oude topografische kaarten is een duidelijke kop te zien, die vanuit het Eiland van Dordt de Nieuwe Merwede insteekt. We nemen hier de veerpont naar de Brabantse overkant en parkeren de fiets op een mooi startpunt voor een wandeling van ca. een uur. Door een stukje begraasd gebied en over een kleine kade met aan weerszijde water, lopen we naar de Pannekoek. Dit is een plaat met o.a. een wilgentuin met vele soorten wilgen, een eendenkooi en soms hebben we uitzicht op de nieuw ingerichte Hilpolders. In het duurzame en Hobbitachtige nieuwe Biesboschmuseum, dat nu op een eiland ligt, kunnen we koffie drinken. Natuurlijk gaan we even naar de uitkijkplatforms (zonder museumbezoek) voor we teruglopen naar de fiets.

Eén optie is om vervolgens kort te fietsen en veel te wandelen. We lopen door de Hilpolders met zowel oude als nieuwe (deels natte) natuur en ook lopen we langs de machtige Nieuwe Merwede (totaal ca. 33 km fietsen en totaal ca. 14 km wandelen). Een andere optie is meer te fietsen (totaal ca. 54 km eventueel uit te breiden of in te korten) met kleine stukjes lopen (ca. 8 km in totaal). We komen zo op een paar bijzondere plekjes, waarbij we de Kleine Noordwaard (in 2006 ontpolderd) rondfietsten en ook door een stuk van de recent ontpolderde Grote Noordwaard zullen komen (samen 4.450 hectare). Het wordt hoe dan ook een mooie dag waarbij je kennis kan maken met het vele natuurschoon in de (nieuwe) Biesbosch.

Initiatiefnemer: Saskia Onnink  

 

Foto: Saskia Onnink