Informatie voor deelnemers

Snel naar: introductie / deelnemersinformatie / initiatiefnemersinformatie / uitrusting / zwerftochten in de winterbeginnerstips / carpooling / We hebben een e-mail verzendlijst, via deze pagina kun je jezelf aanmelden / privacy.

In de algemene introductie hebben we beschreven wat het idee van de zwerftochten is. Op deze pagina vinden nieuwe mensen meer informatie over hoe het werkt als je aan een zwerftocht deelneemt.

We zijn gestart met een nieuwe e-mail verzendlijst, via deze pagina kun je jezelf aanmelden.

Zwerven door zandstenen heuvels; hier de Elbsandstein in Saksen. Foto: Ellen [c]

 

Soorten tochten

De zwerftochten bestaan uit twee type tochten, die van karakter verschillen:

1) Meerdaagse rugzaktrekkings

Dit zijn over het algemeen pittige weekendtochten, in Nederland, maar veelal in gebieden die vanuit Nederland redelijk makkelijk te bereiken zijn, zoals de Eifel of Ardennen. Tijdens de weekends – of verlengde weekends van drie of vier dagen – wordt meestal met rugzak en tent gelopen en wordt er overnacht op campings of bij uitzondering op alternatieve kampeerlokaties. De initiatiefnemer geeft de deelnemers vooraf suggesties ten aanzien van de mogelijke routes. Deelnemers vormen groepjes en bepalen zelf hun route. Degenen die daar zin in hebben kunnen ook op eigen gelegenheid lopen. Zo veel mogelijk wordt gebruik gemaakt van paden en onverharde wegen of wordt gestruind. Er kan geoefend worden met kaartlezen en GPS. De looptijden bedragen 5-8 uur. De afstanden zijn veelal in de orde van grootte van 25 à 30 kilometer, maar worden bij zware condities soms ingekort.
Zwerftochten die langer dan twee dagen zijn, worden soms in gebieden gehouden die net iets verder zijn, zoals bergachtige streken in Zuid- en Oost-Duitsland, zoals de Sachsiche Schweiz, Ertsgebergte, de Allgau, en in Frankrijk zoals de Vogezen en de Jura.

Bij tochten in het buitenland vindt het vervoer doorgaans plaats per auto, waarbij de initiatiefnemer het carpoolen van de deelnemers regelt. Sommige startpunten zijn met het openbaar vervoer bereikbaar, bijvoorbeeld met de nachttrein met slaapmogelijkheid.

Let er op dat een afstand van meer dan 25 kilometer in Ardennen en Eifel voor ongeoefenden behoorlijk zwaar kan zijn, zeker als het terrein moeilijk is door modder, sneeuw, ijzel, omgevallen boomstammen, enzovoorts. Uiteraard is ook van belang of er veel geklommen en gedaald wordt. Als je nog nooit met een meerdaagse zwerftocht hebt meegelopen en je bent er niet zeker van of je een zware tocht aankunt, begin dan met een lichtere tocht (bijvoorbeeld een tocht in Nederland).

Lijstje van gegevens voor de initiatiefne(e)m(st)er, te geven bij aanmelding:

  • Je naam / jullie namen en e-mail adressen voor het overleg vooraf.
  • Telefoonnummer(s) waarop je te bereiken bent in verband met het autopoolen.
  • Plaats waar je vertrekt op de dag van vertrek (geen compleet adres nodig!). Wordt gebruikt voor het plannen van de autopooling.
  • Of je een auto hebt en hoeveel passagiers je kunt mee nemen.

Er kan door de initiatiefnemer om andere informatie worden gevraagd, die per tocht kan verschillen.

---

Verder weg 

Zo nu en dan gaan we met wandelaars van de zwerftochten verder weg. Het systeem wijkt dan af, vaak moet je jezelf dan veel eerder melden bij de initiatiefnemer en willen we graag vooraf weten of je ervaring hebt met rugzaktrekkings. Kennismaking via gewone zwerftochten is een vereiste. Er wordt actieve deelname aan de organisatie verwacht. De aanpak kan van tocht tot tocht verschillen. Zie de pagina 'verder weg'.

---

2) Dagtochten

Dit zijn stevige wandelingen die geschikt zijn voor beginnende conditie opbouw en een kennismaking met de zwerftochten als opmaat naar andere NKBV-activiteiten. De tochten zijn laagdrempelig en vinden plaats in eenvoudig terrein in Nederland. Zo veel mogelijk wordt gebruik gemaakt van paden en onverharde wegen. Er kan geoefend worden met kaartlezen en GPS.
Ook zijn de dagtochten geschikt om de conditie op peil te houden en andere NKBV-ers te ontmoeten. De wandelingen vinden plaats in het weekend, meestal op zaterdagen. Als regel wordt gelopen in groepsverband, met dagrugzak. De looptijden bedragen 5-7 uur; loopafstanden 25 tot max. 35 kilometer. Begin- en eindpunt van de tocht zijn bereikbaar met het openbaar vervoer.

Onderweg genieten van de natuur. Foto Ellen (c)

Waar je verder rekening mee moet houden

Geen begeleide wandeling

Houdt er rekening mee dat de zwerftochten geen begeleide wandelingen zijn. Uitgangspunt bij de meerdaagse tochten is dat de tochtdeelnemers zelfstandig zijn, wandelgroepjes vormen en samen met de groepsgenoten zorgen voor de routebepaling. De initiatiefnemer speelt daarbij een stimulerende rol.

Aanmelding, carpooling

Alle zwerftochten worden door vrijwilligers geïnitieerd. Aanmelding gebeurt door je bij de initiatiefnemer aan te melden (per mail of telefonisch). Deze zorgt voor de benodigde informatie en regelt bij tochten buiten Nederland carpooling. Als je jezelf aanmeldt voor een meerdaagse tocht, heeft de initiatiefnemer in het algemeen behoefte aan de informatie die op deze pagina staat beschreven.

Over de details van het carpoolen worden door de chauffeurs en degenen die meerijden afspraken gemaakt, zoals over de opstapplaats en de kosten. Veel chauffeurs rekenen alleen brandstofkosten, maar er zijn er ook die een deel van de algemene kosten willen doorberekenen.
Degenen die meerijden zijn te gast, dus het spreekt voor zich dat er rekening wordt gehouden met de wensen van de chauffeur met betrekking tot het schoonhouden van de auto. Daar kan verschil in zijn (iemand met een nieuwe auto voor zijn werk die heel netjes is tot iemand die met een oude bak rijdt waar hij bouwmaterialen in vervoert), houdt daar rekening mee. Ook spreekt voor zich dat de chauffeur verantwoordelijk is voor de veiligheid van degenen die meerijden. Zie ook de algemene pagina over carpoolen.

Kosten

Voor wat betreft de kosten: ieder draagt de eigen kosten (campings, restaurant en dergelijke). De initiatiefnemer kan een klein bedrag aan organisatiekosten (ca. 1-2 euro per dag) aan de deelnemers in rekening brengen, plus eventueel een extra bedrag aan kopieerkosten voor kaarten (als de deelnemer daar om verzocht heeft).

Weekends: wandelen met kamperen

Op de wandeldagen lopen we in kleine door jullie zelf gevormde groepjes, met rugzak en tent (tenzij is aangegeven dat er niet wordt gekampeerd). Let er op dat er tijdens de weekends meestal wordt GEKAMPEERD, het overnachten in hutten e.d. is een uitzondering. Degenen die de weekends organiseren vinden nl. kamperen leuker. Overigens: degenen die graag wel willen overnachten in een hut, natuurvriendenhuis e.d., kunnen uiteraard zelf voor de NKBV-zwerftochten een tocht organiseren. Meld dit dan bij de contactpersonen van de zwerftochten.

Zwaarte van de tocht

De zwaarte van de tocht hangt af van de afstand en de eigenschappen van het terrein. De afstand kan je zelf aan de hand van de kaart nagaan. De zwaarte van het terrein hangt van allerlei omstandigheden af die niet altijd vooraf zijn in te schatten. Houdt er wel rekening mee dat een afstand van meer dan 20 kilometer in Ardennen en Eifel voor ongeoefenden behoorlijk zwaar kan zijn, zeker als het terrein moeilijk is door modder, sneeuw, omgevallen boomstammen, enzovoorts. Uiteraard is ook van belang of er veel geklommen en gedaald wordt. Als je nog nooit met een zwerftocht hebt meegelopen, en je bent er niet zeker van of je een zware tocht aan kunt, begin dan met een wat lichtere tocht.

Kaarten

Het is aan te bevelen de 1:50.000 of nog beter 1:25.000 kaart(en) van het gebied mee te nemen, zodat je zelf een klein wandelgroepje kunt vormen. Dat is ook belangrijk als je merkt dat je mensen met wie je aanvankelijk meeloopt, niet goed kunt bijhouden. Denk ook aan het meenemen van een kompas en eventueel een gps.

Soms deelt de initiatiefnemer kopieën van kaarten uit, staat het niet in de aankondiging, vraag het dan even na.

Jacht

Als een zwerftocht in het jachtseizoen (september tot en met februari, soms zelfs later) wordt gehouden, moet er rekening mee worden gehouden dat een route moet worden verlegd vanwege de jacht. Met name in de Ardennen is dit regelmatig een probleem. Wij weten helaas niet waar en wanneer jachtpartijen worden gehouden dus kunnen daarmee bij het plannen van een tocht geen rekening houden.

Achter raken, verdwalen

Er wordt gewandeld in kleine groepen. Helaas kan het voorkomen dat iemand de groep kwijt raakt. Het streven is overigens wel dat nieuwe mensen extra in de gaten worden gehouden. Als wordt gewandeld in wat moeilijker omstandigheden (bijvoorbeeld in het donker omdat het laat is geworden) is het belangrijk dat de groep zelf in de gaten houdt of iedereen er nog bij is. Hoewel de kans op gevaarlijke situaties in Ardennen en Eifel niet groot is, kan een achter geraakte deelnemer, zeker als het geen ervaren wandelaar is, toch in de problemen komen. Voor alle duidelijkheid: degenen die de zwerftochten organiseren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in dit soort gevallen.

Aanpassen route

Tijdens de wandelactiviteiten worden routesuggesties gedaan door de initiatiefnemer. Wandelaars dienen echter altijd zelf de haalbaarheid van de route te controleren. Het is bijvoorbeeld vanaf een kaart niet altijd te zien of een terrein is afgesloten. Als een route voor de desbetreffende deelnemers te lang blijkt te zijn kan dat een reden zijn om in te korten, bijvoorbeeld om niet (te lang) in het donker te lopen.

Geen georganiseerde reis

Zwerftochten zijn activiteiten door leden voor leden, met onder andere als doel elkaar te ontmoeten en lekker te wandelen (en moe te worden). Denk er aan dat dit geen georganiseerde reis is waarbij een reisleider aanwezig is die verantwoordelijk is voor het wel en wee van de deelnemers! Ieder is zelf verantwoordelijk voor het feitelijk (kunnen) volbrengen van de route en voor het vormen van een klein wandelgroepjes (we lopen liever niet in een meute). Probeer dus zelf in te schatten wat voor jou haalbaar is. Uiteraard kunnen wij je daar telefonisch wat informatie over geven.

De inwendige mens

In het koudere seizoen gaan we tijdens meerdaagse tochten vaak op zaterdagavond uit eten. Soms is dat het restaurant bij de camping, en soms is dat een nog te zoeken restaurant in het nabij gelegen dorp of stad. Als wij het restaurant van tevoren reserveren (meestal niet nodig), en het niet mogelijk is om van de kaart te eten, verzoeken wij jullie bijzondere eetwensen (dieet, vegetariër), door te geven. Uiteraard kun je ook zelf koken als je daar zin in hebt.
Voor de rest (ontbijten, middageten, vloeibaar spul) moet je zelf zorgen, de route wordt niet zodanig gepland dat er om het uur cafés worden bezocht. Misschien komen we wel iets tegen, maar reken er niet op.

De uitwendige mens

Wellicht ten overvloede, vergeet je gebruikelijke wandel-/ kampeer- weekend- uitrusting niet, zoals: geld, paspoort, rugzak, (winter)slaapzak*, mat*, tent*, regenkleding, gamaschen (ook tegen modder), kaartentas, warme kleding, muts / das, thermosfles. Een overzicht van mogelijk mee te nemen attributen vindt je op een aparte bladzij.

* Als er gekampeerd wordt.

Aantal deelnemers

Bij weekends in Ardennen en Eifel is er meestal geen maximum aan het aantal deelnemers dat kan meedoen. Wel is het de bedoeling om in kleine groepen te lopen. Zwerftochten in verder weg gelegen gebieden kennen soms wel een maximum aantal deelnemers.

Inlichtingen

Inlichtingen over de gang van zaken bij de door jou uitgekozen zwerftocht, kunnen bij de initiatiefnemer worden verkregen, of bij de landelijke coördinatoren.

Digitale veiligheid, privacy

Houdt er bij e-mail communicatie rekening mee dat e-mail geen veilig medium is; in beginsel kan alle e-mail onderweg gelezen worden. Meer informatie daar over in dit bericht van ICT-advocaat Engelfriet. Zet dus zo weinig mogelijk vertrouwelijke persoonsgegevens in de e-mailberichten. Wij hebben bijvoorbeeld geen complete adressen nodig, e-mail, woonplaats en een mobiel nummer voor het maken van afspraken over het autopoolen is meestal voldoende.

 

Monschau, een fraai plaatsje gelegen in een mooi wandelgebied [foto Ellen (c)]

---

Snel naar: introductie / deelnemersinformatie / initiatiefnemersinformatie / uitrusting / zwerftochten in de winterbeginnerstips / carpooling / We hebben een e-mail verzendlijst, via deze pagina kun je jezelf aanmelden / privacy.