Informatie voor initiatiefnemers

Snel naar: introductie / deelnemersinformatie / initiatiefnemersinformatie / uitrusting / zwerftochten in de winterbeginnerstips / carpooling / We hebben een e-mail verzendlijst, via deze pagina kun je jezelf aanmelden / privacy.

Het organiseren van de NKBV-zwerftochten is puur vrijwilligerswerk. Vele handen maken het werk licht, dus degenen die zin hebben om in het kader van de zwerftochten een dagtocht of weekend te organiseren zijn van harte welkom en worden verzocht hun ideeën met de de landelijke zwerftochtcoördinator te bespreken.

We hebben een e-mail verzendlijst, via deze pagina kun je jezelf aanmelden.

Op deze plaats staat informatie voor degenen die het initiatief nemen tot de tochten van de NKBV-zwerftochten.

De waterrijke Ardennen nabij de Hoge Venen, maart 2019. Foto: Ellen [c]

Meerdaagse rugzaktrektochten

 • Plan de datum in overleg met de landelijke zwerftochtcoördinatoren. De agenda wordt zo veel mogelijk up to date gehouden maar kan achter lopen.
 • Maak een samenvatting van het tochtplan, met je e-mail adres en eventueel telefoonnummer ten behoeve van de aankondiging op de NKBV-zwerftochten website. Kijk hier onder voor de informatie die we nodig hebben.
 • Het is fijn als je een foto voor bij de aankondiging op de website kun aanleveren, graag een minimaal formaat van 500 pixels x 400 pixels. Let er wel op dat het een foto van jezelf is of van iemand die aan ons toestemming geeft om de foto te gebruiken voor de site. We hebben nl. geen geld om rekeningen van auteursgerechtigden te betalen.
 • Verifieer of de beoogde campings open zijn en - in seizoenen dat het druk kan zijn - ga na of er gereserveerd moet worden.
 • Informeer je deelnemers tijdig of er 's-avonds uit eten wordt gegaan en zo ja, of reservering van een restaurant nodig is. In het warmere seizoen wordt vaak niets gereserveerd en alles aan het toeval overgelaten.
 • Zorg er voor dat degenen die zich aanmelden voldoende informatie hebben over de aard en zwaarte van de tocht.
 • Let er op of aanmelders nieuw zijn en zo ja, besteed dan extra aandacht aan de informatievoorziening en informeer naar hun ervaring. Wellicht is deelname aan een lichtere tocht of een tocht in het warmere seizoen geschikter. Als mensen nieuw zijn is het goed om ze er op te attenderen dat geen sprake is van begeleid wandelen, dat deelnemers voor eigen verantwoording meegaan en dat zelfredzaamheid gewenst is.
 • Coördineer de heen- en terugreis, meestal is dat carpooling.
 • Het is handig als de initiatiefnemer zorgt dat hij/zij op de avond van aankomst op het beginpunt mobiel bereikbaar is en dat het 06-nummer vooraf bij de deelnemers bekend is.
 • Uit oogpunt van privacy en cybersecurity wordt aan de deelnemers overgelaten of zij 06-nummers met elkaar uitwisselen. Bij autopooling is dat handig om de medereizigers te bereiken.
 • Let op privacy en cybersecurity, dus verspreid zo weinig mogelijk gegevens per e-mail. Laat het aan de autopoolgroepjes over om persoonsgegevens met elkaar uit te wisselen.
 • Denk aan routesuggesties voor de deelnemers, eventueel met kaartkopieën, en/of gps-tracks.
 • Let er tijdens de tocht op dat nieuwe mensen voldoende worden opgevangen door de oudgedienden.
 • Let er op dat iedereen de gemaakte kosten afrekent (zoals de campings en eventuele restaurants).

Informatie ten behoeve van de aankondiging op deze site

Ten behoeve van de aankondiging op deze site is het fijn als je het volgende aanlevert bij de coördinator:

 • De data van de meerdaagse tocht. Globale aanduiding van het traject, naam van de streek / regio / land. Eventueel adressen van websites met informatie over het gebied.
 • Globale loopafstand. Streef er naar de afstand zo nauwkeurig mogelijk te berekenen, bijvoorbeeld door middel van internet hulpmiddelen (bijvoorbeeld http://www.afstandmeten.nl), een kaarten-cd-rom of -dvd dan wel je gps-programma. Om te zorgen dat de wandelafstand niet te groot wordt, is het aan te bevelen dat de afstand hemelsbreed tussen begin- en eindpunt niet meer dan vijftien kilometer is (in de praktijk loop je bij die hemelsbrede afstand nl. circa 25 kilometer).
 • Het beginpunt/verzamelpunt en begintijd. Het eindpunt als dat van het beginpunt afwijkt.
 • De wijze waarop naar het beginpunt wordt gereisd (auto / openbaar vervoer). Bij meerdaagse tochten regelt de initiatiefnemer autopooling.
 • Of er in een restaurant zal worden gegeten en zo ja, of de tochtorganisator het restaurant zal reserveren.
 • Advies met betrekking tot kaarten.
 • Naam van de initiatiefnemer, telefoonnummer en e-mail adres (ten behoeve van de aanmelding).

Dagtochten

 • Plan de datum in overleg met de landelijke zwerftochtcoördinatoren. De agenda wordt zo veel mogelijk up to date gehouden maar kan achter lopen.
 • Maak een samenvatting van het tochtplan, met je e-mail adres en eventueel telefoonnummer ten behoeve van de aankondiging op de NKBV-zwerftochten website.
 • Het is fijn als je een foto voor bij de aankondiging op de website kun aanleveren, graag een minimaal formaat van 500 pixels x 400 pixels. Let er wel op dat het een foto van jezelf is of van iemand die aan ons toestemming geeft om de foto te gebruiken voor de site. We hebben nl. geen geld om rekeningen van auteursgerechtigden te betalen.
 • Let er op of aanmelders nieuw zijn en zo ja, besteed dan extra aandacht aan de informatievoorziening en informeer naar hun ervaring. Wellicht is deelname aan een lichtere tocht of een tocht in het warmere seizoen geschikter. Als mensen nieuw zijn is het goed om ze er op te attenderen dat geen sprake is van begeleid wandelen, dat deelnemers voor eigen verantwoording meegaan en dat zelfredzaamheid gewenst is.
 • Zorg dat de deelnemers tijdig worden geïnformeerd over praktische details, zoals het verzamelpunt, voor zover dat niet al uit de aankondiging op deze site blijkt.
 • Het is handig als de initiatiefnemer zorgt dat hij/zij op de de ochtend van aankomst op het beginpunt mobiel bereikbaar is en dat het 06 nummer vooraf bij de deelnemers bekend is.
 • Let op privacy en cybersecurity, dus verspreid zo weinig mogelijk gegevens per e-mail.
 • Indien van toepassing kunnen kaartkopieën aan deelnemers worden verstrekt.
 • Eventueel een restaurant voor na afloop zoeken en zo nodig reserveren.
 • Let er op dat iedereen de gemaakte kosten zelf afrekent (zoals horeca).

Informatie ten behoeve van de aankondiging op deze site

Ten behoeve van de aankondiging op deze site is het fijn als je het volgende aanlevert bij de coördinator:

 • De datum van de dagtocht. Globale aanduiding van het traject, naam van de streek / regio / land. Eventueel adressen van websites met informatie over het gebied.
 • Globale loopafstand. Streef er naar de afstand zo nauwkeurig mogelijk te berekenen, bijvoorbeeld door middel van internet hulpmiddelen (bijvoorbeeld http://www.afstandmeten.nl), een kaarten-cd-rom of -dvd dan wel je gps-programma. Om te zorgen dat de wandelafstand niet te groot wordt, is het aan te bevelen dat de afstand hemelsbreed tussen begin- en eindpunt niet meer dan vijftien kilometer is (in de praktijk loop je bij die hemelsbrede afstand nl. circa 25 kilometer).
 • Het beginpunt/verzamelpunt en begintijd. Het eindpunt als dat van het beginpunt afwijkt. Dagtochten beginnen en eindigen normaliter op een trein- of busstation.
 • Of er in een restaurant zal worden gegeten en zo ja, of de tochtorganisator het restaurant zal reserveren.
 • Advies met betrekking tot kaarten.
 • Naam van de initiatiefnemer, telefoonnummer en e-mail adres (ten behoeve van de aanmelding).

 

Snel naar: introductie / deelnemersinformatie / initiatiefnemersinformatie / uitrusting / zwerftochten in de winterbeginnerstips / carpooling / nieuwsbrief zwerftochten

 

Bergen op Zoom. Foto: Willem Tilanus (c)

---

Snel naar: introductie / deelnemersinformatie / initiatiefnemersinformatie / uitrusting / zwerftochten in de winterbeginnerstips / carpooling / We hebben een e-mail verzendlijst, via deze pagina kun je jezelf aanmelden / privacy.