7bergen

7bergen

Eind september 2018 liepen we door het Duitse Zevengebergte, niet ver van Bonn. Onderstaand enkele foto's.

De eerste vulkaantop

Beboste toppen afgewisseld door fraaie weilanden

Basaltformaties, schitterend!

Op weg naar de volgende top van een uitgedoofde vulkaan.

Dorp met vakwerk huisjes.

Route door een nauw dal, met zo nu en dan planken paden.

Alle foto's: Ellen (c)