Bedreigde planten en dieren

Bedreigde planten en dieren

Ook in de EU zijn planten en dieren bedreigd. Lees daar het artikel 'Extinct species in Europe' bij het Europees Parlement over. Ook endemische boomsoorten worden bedreigd. Daarom bestaat er een rode lijst van bomen. Op de site van de EU is een Tree species distribution data and maps for Europe te vinden.

In Nature Today verscheen het artikel 'Geef wilde, autochtone bomen en struiken in Nederland een toekomst' met uitleg over de Nederlandse situatie.