Beelden van de Bergische Panoramasteig

Beelden van de Bergische Panoramasteig

Tijdens het Pinksterweekend wandelden we langs de Bergische Panorama-Steig. Hierna volgen enige beelden van dit afwisselende gebied.

Het mooie van dit gebied is dat er veel gemengde bossen zijn, zowel loofbomen als naaldbomen. Overal lopen mooie kleine paadjes.

Langs de route die liepen liggen ook veel stuwmuren, die mooie uitkijkjes opleveren.

Het was de tijd van bloeiende rhondondendrons en azalea's, die we veel langs de route zagen.

Mooi aan het gebied zijn ook de panorama's, doordat op vele plaatsen weilanden en andere open terrein is te vinden.

Een gebied om snel weer terug te komen!

Tekst en foto's door Ellen