Anderhalve meter zwerftochten

De corona-regels zijn in het voorjaar van 2022 versoepeld.

Als dezelfde soort regels als in 2020 en 2021 golden zouden terugkomen, maken die regels het er niet eenvoudiger op gezond te blijven. Want lichaamsbeweging krijgen is dan lastiger, al adviseerde het ministerie van volksgezondheid dat mensen voldoende bewegen. Wandelen en andere buitensporten zijn belangrijk om gezond te blijven, vooral voor mensen die thuis werken.

Tijdens de zwerftochten die door ons georganiseerd worden houden we ons aan de corona-regels, voor zover die er zijn. Dat betekent onder meer dat we in kleine groepjes buiten lopen, als dat verplicht is, en dat we anderhalve meter afstand houden als dat verplicht is.

Let op: ook als de coronaregels versoepeld zijn, is er voor bepaalde mensen corona-risico. Ben je kwetsbaar, ga dan niet mee met zwerftochten of neem extra maatregelen, waarvan afstand houden en niet mee gaan naar binnenlocaties de belangrijkste zijn.

 

Zwerftochten en corona

Naleving van de corona-regels betekent voor de zwerftochten onder meer:

  • We houden als dat verplicht is 1,5e meter afstand. Of meer als in het buitenland andere regels gelden.
  • Als de groepsgrootte beperkt moet worden, lopen we in kleine groepjes.
  • Er kan weer gewoon met het openbaar vervoer of auto gereisd worden. Ben je kwetsbaar voor corona en wil je toch mee: reis dan op eigen gelegenheid naar het verzamelpunt.
  • Als de corona-maatregelen dat toelaten worden er zwerftochten buiten Nederland georganiseerd. Het kan zijn dat deelnemers bij aankomst in Duitsland, België of elders, respectievelijk bij terugkeer in Nederland aan extra eisen moeten voldoen, dus bekijk de actuele corona-informatie van de buitenlanden en Nederland.

 

Ga niet mee als je bezorgd bent

Degenen die angstig zijn voor corona-besmetting en degenen die te maken hebben met voor corona kwetsbare personen, doen er goed aan niet met een zwerftocht mee te gaan. Want ook al doen we voorzichtig, er kan niets gegarandeerd worden.

 

 

 

Informatiebronnen

NB Het kan zijn dat de hyperlinks in de loop van de tijd verouderen.

 

Nederlandse informatiebronnen over de corona-regels:

Duitsland:

België:

  • Coronavirus website Belgische overheid; FOD over de economische gevolgen.
  • Reizigersinformatie door de Belgische overheid.
  • Krant De Tijd: dossier coronavirus. Hier valt te lezen hoe anders de Belgische overheid het onderwerp aanvliegt.
  • Persbericht 6 mei 2020 van de Belgische overheid: "Vanaf 10 mei mag elk gezin thuis maximaal vier personen - altijd dezelfde - ontvangen. Om het aantal contacten te beperken om de verspreiding van het virus niet te bevorderen, verbinden de bezoekers zich ertoe slechts met één gezin af te spreken. Het doel is om het aantal gezinnen (mensen onder hetzelfde dak) die mekaar ontmoeten tot een minimum te beperken en een zo groot mogelijke wederkerigheid te garanderen". Het is van ongelofelijke gedetailleerdheid; het lijkt er op dat de Belgische burgers dit niet zelf kunnen bedenken.

Overig:

 

 

Anderhalve meter wandelen met hulp van speciale tegels op de brug nabij het Leukermeer, tijdens het juli-weekend in het gebied van de Maas (foto Saskia (c))