Privacy en databescherming bij de NKBV-zwerftochten

De nieuwe privacy wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geldt ook voor de NKBV-zwerftochten.

Op deze pagina informeren wij jullie over de gevolgen en onze spelregels.

Geen ledenadministratie

De NKBV-zwerftochten heeft geen centrale ledenadministratie. De enige 'administratie' die wij hebben, is de e-mail lijst, zie deze pagina. Alleen de beheerder(s) van die lijst heeft/hebben er toegang toe.

Anders dan de besturen van de regio's en 50-plus hebben wij geen toegang tot de ledenadministratie van de landelijke NKBV. Daar hebben we bewust voor gekozen om het risico van lekken van persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken.

 

Uitgewisselde namen, adressen, enzovoorts

Bij de organisatie van onze activiteiten worden er onderling persoonsgegevens, zoals namen, adressen, mobiele nummers en e-mail adressen, uitgewisseld. De initiatiefnemers gebruiken deze gegevens niet voor iets anders dan voor onze activiteiten.

Voor iedereen die mee doet geldt dat wordt verwacht dat de normale veiligheids- en privacymaatregelen worden genomen, zoals:

  • Persoonsgegevens niet afgeven aan Facebook, Google, andere grote internetbedrijven (betekent meestal: niet opnemen in het adresboek van je computer, smartphone of tablet, aangezien datagraaiende internetbedrijven de gegevens anders uit het adresboek halen).
  • Beperk het opnemen van persoonsgegevens in e-mail zoveel mogelijk en wissel de e-mail adressen van tochtgenoten alleen in een laat stadium voor iedereen zichtbaar uit. Maak dus gebruik van BCC als daar reden voor is. Vermeld geen mobiele nummers of adressen als deze bij betrokkenen (bijvoorbeeld degenen die gaan carpoolen) al bekend zijn. E-mail is namelijk zeer onveilig, lees er de AIVD maar op na, die schrijft: "U kunt niet e-mailen met de AIVD. E-mailverkeer via internet is kwetsbaar, omdat anderen ongewenst en ongemerkt kunnen meelezen. Daarom kan alleen telefonisch en schriftelijk contact worden gezocht met de AIVD".
  • Een van de belangrijkste problemen van digitale mogelijkheden is dat mensen andermans gegevens verspreiden. Respecteer dat de ene zich meer zorgen maakt over cybersecurity, datagraaien en privacy dan de ander. Ga er van uit dat iedereen recht heeft op complete vertrouwelijkheid en laat het aan iedereen zelf over zijn eigen gegevens rond te laten slingeren.
  • Zorg voor apparaten voorzien van voldoende beveiliging en met alle updates.

 

Foto's van onze activiteiten

Het is natuurlijk leuk om foto's tijdens onze tochten te maken en aan elkaar toe te sturen. Maar niet iedereen vindt het leuk als foto's van privé-activiteiten met herkenbare portretten op Facebook of elders op het internet terecht komen, bijvoorbeeld vanwege de beroeps- of bedrijfsactiviteiten.

Voorbeeld:
iemand die bij de recherche werkt vindt het niet leuk als portretten van hem/haar (of hun kinderen) door nitwits op privé gerelateerde sites terecht komen. Dit kan bij ons ook spelen.

 

Verspreid foto's waarop herkenbare mensen te zien zijn NIET via openbare bronnen (zoals Facebook - want ook op zogenaamde besloten gedeelten bij Facebook is niets privé - Google of andere internetpagina's), tenzij je toestemming hebt gekregen van alle geportretteerde mensen. (Met de uitzondering voor journalistiek hebben foto's van onze activiteiten niets te maken.)

 

Foto's op deze site

In het verleden zijn op deze site foto's met herkenbare mensen geplaatst, in een tijd toen we nog niet zo alert waren op privacy en datagraaien. Vanaf nu vragen we altijd toestemming als mensen herkenbaar in beeld komen.

Heb je er bezwaar tegen dat er een foto op deze site staat waarop je bent te herkennen? Mail dan met degene die de website beheert via dit e-mail adres en vermeld de pagina waar de foto staat.