Introductie zwerftochten

Met NKBV-zwerftochten trek je er te voet op uit in Nederland, de Ardennen, de Eifel en andere streken in Duitsland en Frankrijk.

Het jaarlijkse aanbod bestaat uit tientallen één- en meerdaagse tochten. Voorop staat gezelligheid, natuurschoon, kamperen, je lekker inspannen en ontspannen. De praktijk leert dat men na bijvoorbeeld een weekendje Ardennen of Eifel met een frisse kijk op de dagelijkse beslommeringen terugkeert.

  • Te voet er op uit, stevige tochten, meestal met tent en rugzak
  • Dagetappes van 20-30 km
  • Andere liefhebbers ontmoeten, je lekker inspannen en genieten van het landschap.
  • Samen uit eten, maar bij de tent koken doen we natuurlijk ook.
  • Een rijk gevuld programma, het hele jaar door!

 

De zwerftochten zijn ook een prima gelegenheid om je voor te bereiden op een van de bergwandelreizen van bergsportreizen.nl. De zwerftochten zijn ideaal om je conditie te verbeteren en je buitensportmateriaal te testen. Lopen de bergschoenen lekker, hoe bevalt je uitrusting zoals de rugzak, de slaapzak, het matje, de brander en de tent? Daarnaast zijn zwerftochten een ideale gelegenheid om te oefenen met GPS en met kaart en kompas.

De afstanden die we lopen variëren van 20-30 kilometer, afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden. Laat je vooral niet afschrikken door de misschien forse afstanden, er wordt met de routebepaling altijd rekening gehouden met een verkorte route (met name in de winter). We houden daarom als regel aan dat de afstand per dag hemelsbreed maximaal ca. 15 kilometer is. Degenen die daar zin in hebben kunnen de route naar believen met extra lussen verlengen.

De insteek bij de zwerftochten is om al wandelend gelijkgestemden met betrekking tot de bergwandelsport te ontmoeten. Hierbij gaat het om het bergwandelen met rugzak al dan niet met kampeeruitrusting. We proberen het spectrum zo breed mogelijk te houden, zodat iedereen zich thuis kan voelen.

 

Deelnemen aan ons programma

Onze activiteiten bestaan uit dagtochten en meerdaagse tochten.

Het is belangrijk voor degenen die deelnemen, om zich te realiseren dat de zwerftochten zich richten op mensen die graag zelfstandig willen wandelen en mede-enthousiasten willen ontmoeten. Als je voor het eerst meegaat is het goed om deze introductie door te lezen, zodat je weet wat je kunt verwachten. Voor vragen kun je altijd bij de initiatiefnemer van de beoogde tocht terecht.

 

Zelf initiatief nemen

Het organiseren van de NKBV-zwerftochten is puur vrijwilligerswerk. Vele handen maken het werk licht, dus degenen die zin hebben om in het kader van de zwerftochten een dagtocht of weekend te organiseren zijn van harte welkom en worden verzocht hun ideeën met de de landelijke zwerftochtcoördinator te bespreken.

 

Nederlands bospaadje

 

Soorten tochten

De zwerftochten bestaan uit twee type tochten, die van karakter verschillen:

 

1) Meerdaagse rugzaktrekkings

Dit zijn over het algemeen pittige weekendtochten, in Nederland en in gebieden die vanuit Nederland redelijk makkelijk te bereiken zijn, zoals de Eifel of Ardennen. Tijdens de weekends – of verlengde weekends van drie of vier dagen – wordt meestal met rugzak en tent gelopen en wordt er overnacht op campings of bij uitzondering op alternatieve kampeerlokaties. De initiatiefnemer geeft de deelnemers vooraf suggesties ten aanzien van de mogelijke routes. Deelnemers vormen groepjes en bepalen zelf hun route. Degenen die daar zin in hebben kunnen ook op eigen gelegenheid lopen. Zo veel mogelijk wordt gebruik gemaakt van paden en onverharde wegen of wordt gestruind. Er kan geoefend worden met kaartlezen en GPS. De looptijden bedragen 5-8 uur. De afstanden zijn veelal in de orde van grootte van 25 à 30 kilometer, maar worden bij zware condities soms ingekort.

Zwerftochten die langer dan twee dagen zijn, worden soms in gebieden gehouden die net iets verder zijn, zoals bergachtige streken in Zuid- en Oost-Duitsland, zoals de Sachsiche Schweiz, Ertsgebergte, de Allgau, en in Frankrijk zoals de Vogezen en de Jura.

Bij tochten in het buitenland vindt het vervoer doorgaans plaats per auto, waarbij de initiatiefnemer het carpoolen van de deelnemers regelt. Sommige startpunten zijn met het openbaar vervoer bereikbaar, bijvoorbeeld met de nachttrein met slaapmogelijkheid.

Let er op dat een afstand van meer dan 25 kilometer in Ardennen en Eifel voor ongeoefenden behoorlijk zwaar kan zijn, zeker als het terrein moeilijk is door modder, sneeuw, ijzel, omgevallen boomstammen, enzovoorts. Uiteraard is ook van belang of er veel geklommen en gedaald wordt. Als je nog nooit met een meerdaagse zwerftocht hebt meegelopen en je bent er niet zeker van of je een zware tocht aankunt, begin dan met een lichtere tocht (bijvoorbeeld een tocht in Nederland).

 

Lijstje van gegevens voor de initiatiefne(e)m(st)er, te geven bij aanmelding voor een tocht met autopooling:

  • Je naam / jullie namen en e-mail adressen voor het overleg vooraf.
  • Telefoonnummer(s) waarop je te bereiken bent in verband met het autopoolen.
  • Plaats waar je vertrekt op de dag van vertrek (geen compleet adres nodig!). Wordt gebruikt voor het plannen van de autopooling.
  • Of je een auto hebt en hoeveel passagiers je kunt mee nemen.

 

Er kan door de initiatiefnemer om andere informatie worden gevraagd, die per tocht kan verschillen.

 

 

Verder weg

Zo nu en dan gaan we met wandelaars van de zwerftochten verder weg. Het systeem wijkt dan af, ten eerste omdat het geen NKBV-activiteiten zijn maar privé-tochten en ten tweede omdat je jezelf vaak veel eerder moet melden bij de initiatiefnemers, die graag vooraf willen weten of je ervaring hebt met rugzaktrekkings. Kennismaking via gewone zwerftochten is een vereiste. Er wordt actieve deelname aan de organisatie verwacht. De aanpak kan van tocht tot tocht verschillen. Zie de pagina 'verder weg'.

 

 

2) Dagtochten

Dit zijn stevige wandelingen die geschikt zijn voor beginnende conditie opbouw en een kennismaking met de zwerftochten als opmaat naar andere NKBV-activiteiten. De tochten zijn laagdrempelig en vinden plaats in eenvoudig terrein in Nederland. Zo veel mogelijk wordt gebruik gemaakt van paden en onverharde wegen. Er kan geoefend worden met kaartlezen en GPS.

Ook zijn de dagtochten geschikt om de conditie op peil te houden en andere NKBV-ers te ontmoeten. De wandelingen vinden plaats in het weekend, meestal op zaterdagen. Als regel wordt gelopen in kleine groepjes, met dagrugzak. De looptijden bedragen 5-7 uur; loopafstanden 25 tot maximaal 35 kilometer. Begin- en eindpunt van de tocht zijn bereikbaar met het openbaar vervoer.

 

De zandsteenrotsen van de Elsandstein

 

 

 

Waar je verder rekening mee moet houden

 

Geen begeleide wandeling

Houdt er rekening mee dat de zwerftochten geen begeleide wandelingen zijn. Uitgangspunt bij de meerdaagse tochten is dat de tochtdeelnemers zelfstandig zijn, wandelgroepjes vormen en samen met de groepsgenoten zorgen voor de routebepaling. De initiatiefnemer speelt daarbij een stimulerende rol.

 

Aanmelding, carpooling

Alle zwerftochten worden door vrijwilligers geïnitieerd. Aanmelding gebeurt door je bij de initiatiefnemer aan te melden (per mail of telefonisch). Deze zorgt voor de benodigde informatie en regelt bij tochten buiten Nederland carpooling.

Over de details van het carpoolen worden door de chauffeurs en degenen die meerijden afspraken gemaakt, zoals over de opstapplaats en de kosten. Veel chauffeurs rekenen alleen brandstofkosten, maar er zijn er ook die een deel van de algemene kosten willen doorberekenen.

Degenen die meerijden zijn te gast, dus het spreekt voor zich dat er rekening wordt gehouden met de wensen van de chauffeur met betrekking tot het schoonhouden van de auto. Daar kan verschil in zijn (iemand met een nieuwe auto voor zijn werk die heel netjes is tot iemand die met een oude bak rijdt waar hij bouwmaterialen in vervoert), houdt daar rekening mee. Ook spreekt voor zich dat de chauffeur verantwoordelijk is voor de veiligheid van degenen die meerijden.

 

Kosten

Voor wat betreft de kosten: ieder draagt de eigen kosten (campings, restaurant en dergelijke). De initiatiefnemer kan een klein bedrag aan organisatiekosten (ca. 1-2 euro per dag) aan de deelnemers in rekening brengen, plus eventueel een extra bedrag aan kopieerkosten voor kaarten (als de deelnemer daar om verzocht heeft).

 

Weekends: wandelen met kamperen

Op de wandeldagen lopen we in kleine door jullie zelf gevormde groepjes, met rugzak en tent (tenzij is aangegeven dat er niet wordt gekampeerd). Let er op dat er tijdens de weekends meestal wordt GEKAMPEERD, het overnachten in hutten e.d. is een uitzondering. Degenen die de weekends organiseren vinden nl. kamperen leuker. Overigens: degenen die graag wel willen overnachten in een hut, natuurvriendenhuis e.d., kunnen uiteraard zelf voor de NKBV-zwerftochten een tocht organiseren. Meld dit dan bij de contactpersonen van de zwerftochten.

 

Zwaarte van de tocht

De zwaarte van de tocht hangt af van de afstand en de eigenschappen van het terrein. De afstand kan je zelf aan de hand van de kaart nagaan. De zwaarte van het terrein hangt van allerlei omstandigheden af die niet altijd vooraf zijn in te schatten. Houdt er wel rekening mee dat een afstand van meer dan 20 kilometer in Ardennen en Eifel voor ongeoefenden behoorlijk zwaar kan zijn, zeker als het terrein moeilijk is door modder, sneeuw, omgevallen boomstammen, enzovoorts. Uiteraard is ook van belang of er veel geklommen en gedaald wordt. Als je nog nooit met een zwerftocht hebt meegelopen, en je bent er niet zeker van of je een zware tocht aan kunt, begin dan met een wat lichtere tocht.

 

Kaarten / navigatie

Het is aan te bevelen de 1:50.000 of nog beter 1:25.000 kaart(en) van het gebied mee te nemen, dan wel een navigatieapparaat (gps of smartphone) met wandelkaarten, zodat je zelf een klein wandelgroepje kunt vormen. Dat is ook belangrijk als je merkt dat je mensen met wie je aanvankelijk meeloopt, niet goed kunt bijhouden. Denk ook aan het meenemen van een kompas als je geen navigatieapparaat bij je hebt.

Soms deelt de initiatiefnemer kopieën van kaarten uit, staat het niet in de aankondiging, vraag het dan even na.

Geschikte navigatie apps voor wandelen in Nederland en omgeving: Organic Maps, Topogps, Gaia, OSMAnd en Pocket Earth.

 

Jacht

Als een zwerftocht in het jachtseizoen (september tot en met februari, soms zelfs later) wordt gehouden, moet er rekening mee worden gehouden dat een route moet worden verlegd vanwege de jacht. Met name in de Ardennen is dit regelmatig een probleem. Wij weten helaas niet waar en wanneer jachtpartijen worden gehouden dus kunnen daarmee bij het plannen van een tocht geen rekening houden.

 

Achter raken, verdwalen

Er wordt gewandeld in kleine groepen. Helaas kan het voorkomen dat iemand de groep kwijt raakt. Het streven is overigens wel dat nieuwe mensen extra in de gaten worden gehouden. Als wordt gewandeld in wat moeilijker omstandigheden (bijvoorbeeld in het donker omdat het laat is geworden) is het belangrijk dat de groep zelf in de gaten houdt of iedereen er nog bij is. Hoewel de kans op gevaarlijke situaties in Ardennen en Eifel niet groot is, kan een achter geraakte deelnemer, zeker als het geen ervaren wandelaar is, toch in de problemen komen. Voor alle duidelijkheid: degenen die de zwerftochten organiseren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in dit soort gevallen.

 

Aanpassen route

Tijdens de wandelactiviteiten worden routesuggesties gedaan door de initiatiefnemer. Wandelaars dienen echter altijd zelf de haalbaarheid van de route te controleren. Het is bijvoorbeeld vanaf een kaart niet altijd te zien of een terrein is afgesloten. Als een route voor de desbetreffende deelnemers te lang blijkt te zijn kan dat een reden zijn om in te korten, bijvoorbeeld om niet (te lang) in het donker te lopen.

 

Geen georganiseerde reis

Zwerftochten zijn activiteiten door leden voor leden, met onder andere als doel elkaar te ontmoeten en lekker te wandelen (en moe te worden). Denk er aan dat dit geen georganiseerde reis is waarbij een reisleider aanwezig is die verantwoordelijk is voor het wel en wee van de deelnemers! Ieder is zelf verantwoordelijk voor het feitelijk (kunnen) volbrengen van de route en voor het vormen van een klein wandelgroepjes (we lopen liever niet in een meute). Probeer dus zelf in te schatten wat voor jou haalbaar is. Uiteraard kunnen wij je daar telefonisch wat informatie over geven.

 

De inwendige mens

In het koudere seizoen gaan we tijdens meerdaagse tochten vaak op zaterdagavond uit eten. Soms is dat het restaurant bij de camping, en soms is dat een nog te zoeken restaurant in het nabij gelegen dorp of stad. Als wij het restaurant van tevoren reserveren (meestal niet nodig), en het niet mogelijk is om van de kaart te eten, verzoeken wij jullie bijzondere eetwensen (dieet, vegetariër), door te geven. Uiteraard kun je ook zelf koken als je daar zin in hebt.

Voor de rest (ontbijten, middageten, vloeibaar spul) moet je zelf zorgen, de route wordt niet zodanig gepland dat er om het uur cafés worden bezocht. Misschien komen we wel iets tegen, maar reken er niet op.

 

De uitwendige mens

Wellicht ten overvloede, vergeet je gebruikelijke wandel-/ kampeer- weekend- uitrusting niet, zoals: geld, paspoort, rugzak, (winter)slaapzak*, mat*, tent*, regenkleding, gamaschen (ook tegen modder), kaartentas, warme kleding, muts / das, thermosfles.

* Als er gekampeerd wordt.

Aantal deelnemers

Bij weekends in Ardennen en Eifel is er meestal geen maximum aan het aantal deelnemers dat kan meedoen. Wel is het de bedoeling om in kleine groepen te lopen. Zwerftochten in verder weg gelegen gebieden kennen soms wel een maximum aantal deelnemers.

 

Inlichtingen

Inlichtingen over de gang van zaken bij de door jou uitgekozen zwerftocht, kunnen bij de initiatiefnemer worden verkregen, of bij de landelijke coördinatoren.

 

Planken pad in de Hoge Venen

 

Digitale veiligheid, privacy

 

Houdt er bij e-mail communicatie rekening mee dat e-mail geen veilig medium is; in beginsel kan alle e-mail onderweg gelezen worden. Meer informatie daar over in dit bericht van ICT-advocaat Engelfriet. Zet dus zo weinig mogelijk vertrouwelijke persoonsgegevens in de e-mailberichten. Wij hebben bijvoorbeeld geen complete adressen nodig, e-mail, woonplaats en een mobiel nummer voor het maken van afspraken over het autopoolen is meestal voldoende.

Meer over privacy en databescherming bij de NKBV-zwerftochten op deze pagina.