Het verdwijnen van de bossen

Vorige

'In het noorden komt er bos bij, in het zuiden verdwijnt bos juist', dat is de titel van een artikel dat afgelopen week verscheen

15 mei 2021

In het NRC-artikel wordt beschreven hoe op het zuidelijk halfrond bossen plaats maken voor landbouwgrond. De Europese Unie levert een belangrijke bijdrage aan het verdwijnen van natuur elders, zo valt in een rapport van het Wereldnatuurfonds (WWF) te lezen.

Dat de Europese natuur achteruit gaat is lezen in informatie van het Europees Milieu Agentschap (European Environment Agency, EEA): lees bijvoorbeeld Recentste evaluatie laat zien dat de natuur in Europa onophoudelijk en ongekend snel achteruitgaat. In dat bericht is een link naar een ander onderzoeksrapport te vinden.

 

Bospad, oktober 2020