NLsportraad: er zijn dringend maatregelen tegen bewegingsarmoede nodig

Vorige

In een recent advies dringt de NLsportraad aan op maatregelen tegen bewegingsarmoede. In tijden van corona is bewegen belangrijker dan ooit.

7 juli 2021

Op de site van de adviesraden verscheen dit bericht:

NLsportraad – Brief aan informateur over bewegingsarmoede
In een brief aan informateur Mariëtte Hamer (dd. 6 juni 2021) roept de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) de volgende regering op om noodzakelijke, drastische maatregelen te treffen die de toenemende bewegingsarmoede tegengaan. Door de coronacrisis was de urgentie nog nooit zo groot, want een inactieve leefstijl en overgewicht blijken niet alleen een hogere kans te geven op hart- en vaatziekten, diabetes en depressie, maar ook op ondermijning van het immuunsysteem.
De raad pleit voor verdergaande maatregelen dan de zes ministeries onlangs hebben gedaan in de brief Nederland vitaal en in beweging. Zonder iconische maatregelen verwacht de NLsportraad dat de pandemie van de bewegingsarmoede, overgewicht en gerelateerde ziekten nog decennia zal voortduren.

 

Meer info in dit bericht, met onder meer:

De raad adviseert de regering de aanpak van bewegingsarmoede niet te zien als gezondheidsbevordering gericht op individuele gedragsverandering, maar als gezondheidsbescherming. Bij gezondheidsbescherming worden de risico’s op bewegingsarmoede zoveel mogelijk uitgebannen: op school, op het werk, in de wijk, in de zorg. In lijn met eerdere adviezen beveelt de NLsportraad aan om sport en bewegen structureel in te bedden in het dagelijks leven van kinderen, volwassenen en ouderen. Daarvoor is ook aanpassing van wetgeving nodig.
Sport en bewegen in de vrije tijd wordt belangrijker dan ooit, zeker nu we veel meer thuis zitten. De NLsportraad heeft in het advies De opstelling op het speelveld geadviseerd van sport een publieke voorziening te maken en de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid, provincies en gemeenten vast te leggen in een sportwet. In de brief aan de informateur vraagt de raad de sportwet met spoed tot stand te brengen en de doelstelling om 75% van de bevolking voldoende te laten sporten bewegen in 2030 te realiseren (in plaats van 2040). Ook geeft de raad aan dat er investeringen nodig zijn in voldoende sportvoorzieningen, professionalisering van de sport en de toegankelijkheid van sport voor kwetsbare groepen.
De volledige brief aan de informateur kunt u hier lezen.

 

Juist wandelen en andere buitensporten dragen bij aan de gezondheid.

De aanbeveling van de overheid aan mensen om vanwege corona 'thuis te blijven' is zeer slecht voor de gezondheid, lees daar over Erik Scherder in zijn column.

 

Wandelen door Drenthe, over de Hondsrug, maart 2021 [foto Ellen (c)]