Uitnodiging Wandeling voor Homs in 2022

Vorige

Van de nicht van pater Van der Lugt uit Syrië ontvingen wij een uitnodiging om mee te lopen met een pelgrimstocht in Nederland, de Walk for Homs, ter nagedachtenis van de pater en voor de wederopbouw van Syrië. Die uitnodiging brengen wij graag onder jullie aandacht

10 april 2021

De uitnodiging die wij ontvingen luidt als volgt:

 

Beste leden van Zwerftochten,

Graag zou ik jullie willen uitnodigen om samen met mij in 2022 een pelgrimstocht van Amsterdam naar 's-Hertogenbosch (145 km, 6 dagen) of nu al te starten met een eigen wandeluitdaging ter nagedachtenis van mijn oom Frans van der Lugt en voor de wederopbouw van Syrië. Hieronder vinden jullie het persbericht met meer informatie. Hopelijk bereikt dit bericht alle wandelaars van de Zwerftochten. Mochten er nog vragen zijn bel (06-25007958) of mail mij gerust.

Met sportieve wandelgroet,

Anne Claire van der Lugt

 

 

Hij is te zien in deze video:

 

Onderstaand de nadere informatie die Claire stuurde:

 

Walk for Homs ter nagedachtenis van Frans van der Lugt sj en voor de wederopbouw van Syrië


Amsterdam, 10 april 2021 - Jongste nicht van pater Frans van der Lugt sj organiseert van 5 april tot en met 10 april 2022 een pelgrimstocht van Amsterdam naar 's-Hertogenbosch ter nagedachtenis van haar oom en voor de wederopbouw in Syrië.

Pater Frans van der Lugt sj (1938-2014)
Pater Frans van der Lugt sj was jezuïet en gaf zijn leven voor de mensen Syrië. Voor de oorlog organiseerde Frans voettochten, zoals hij deze noemde. Dit waren flinke wandelingen waaraan duizenden christelijke en moslim jongeren meeliepen, want bij Frans was iedereen welkom. Er werd onderweg gedanst, gezongen, gepraat en gemediteerd. Frans woonde als één van de weinige nog in de belegerde Syrische stad Homs, waar hij onder andere hulp bood aan de mensen waarvoor het niet mogelijk was om te vluchten. Op 7 april 2014 werd hij vermoord in de tuin van zijn klooster, waar hij ook begraven is.

"Een flinke wandeling leidt tot bezinning en het verruimt je geest", aldus Frans van der Lugt.

Door de situatie in Syrië is er veel verwoest. Met Walk for Homs wil Anne Claire van der Lugt de inwoners van Syrië helpen met de wederopbouw van hun land. Dit doet zij niet alleen. Samen met de jezuïeten, de Jesuit Refugee Service (JRS), ZOA en de mensen die nog in Syrië wonen slaat zij de handen in één. Alleen is daar financiële steun bij nodig.

Wandelen en samen herdenken (2021-2022)
Walk for Homs bestaat uit vijf verschillende wandeltochten. De pelgrimstocht, een tocht van zes dagen en 145 kilometer. Hierbij is het ook mogelijk om de eerste en de laatste etappe mee te lopen. Daarnaast bestaat ook de optie om een eigen pelgrimstocht (naar 's-Hertogenbosch) of nu al zelf te gaan wandelen. Voor wie het wandelen niet is weggelegd is het mogelijk om net als de wandelaars een speciale mis bij te wonen in de Obrechtkerk in Amsterdam en/of in de Sint Janskathedraal in 's-Hertogenbosch. Op deze manier is het voor iedereen mogelijk om bij te kunnen dragen aan de wederopbouw van Syrië.

"Pater van der Lugt heeft geweldig werk gedaan in Homs, zowel voor christenen als moslims. De Walk for Homs wil mensen in deze geteisterde stad een hart onder de riem steken." Gerard de Korte, Bisschop van het bisdom 's-Hertogenbosch

Projecten
Met Walk for Homs wordt de wederopbouw van Al Ard ('Het Landgoed') van Frans van der Lugt en de realisatie van het Frans van der Lugt Centre in Homs gesteund. Daarnaast zullen jongeren in de regio van Damascus kwalitatief onderwijs krijgen, zodat ook zij een toekomst kunnen opbouwen.

"Het leven van pater Frans van der Lugt sj was gewijd aan het bij elkaar brengen van mensen, verbondenheid stichten en er zijn voor de zwaksten in de samen­le­ving. Waar haat groeide werden geloof en liefde in hem juist sterker. Daarom draag ik Walk of Homs een warm hart toe." Johannes W.M. Hendriks, Bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam

Aanmelden en sponsorgeld
Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op de website www.walkforhoms.nl. Wanneer de aanmelding is voltooid, wordt er automatisch een actiepagina aangemaakt. Op deze manier kan iedereen helpen met het ophalen van donaties voor de projecten die met Walk for Homs worden gesteund.