Vereniging Te Voet

Vorige

Vereniging TeVoet is een vereniging van wandelaars die tot doel heeft het wandelen over onverharde paden in Nederland te bevorderen

31 december 2020

Onverhard wandelen maakt de beleving van de natuur en het landschap compleet.

TeVoet zet zich daarom in voor behoud, verbetering en uitbreiding van onverharde paden en streeft naar een optimale wandelinfrastructuur die goed toegankelijk (en bewegwijzerd) is voor de recreatieve wandelaar en die bovendien de mogelijkheid biedt interessante cultuur-historische en landschappelijke elementen aan de wandelaar te tonen.

Meer informatie op de site van TeVoet.

Bij de NKBV-zwerftochten vinden we TeVoet een club die het steunen waard is. Dus wordt lid en donateur. En nog beter: wordt er actief!

 

Wandelen in het Bargerveen, maart 2021 (foto Ellen [c]) >>> fotoalbum