Zelf luchtvervuiling meten

Vorige

Als wandelaars worden we bij iedere wandeling geconfronteerd met de achteruitgang van de natuur. Maar: we kunnen zelf ook iets doen!

16 juli 2021

Met internet kunnen ook nuttige dingen worden gedaan (dus iets anders dan je tijd verdoen met de advertentiebedrjven die asociale media aanbieden).

Zoals zelf milieuvervuiling meten en melden

Een voorbeeld van zo'n nuttige activiteit is te vinden in Rotterdam, waar de luchtkwaliteit wordt gemeten: lees verder. Meer info op de pagina van Luchtclub Rotterdam.

Dit project is onderdeel van het Samen Meten project van RIVM, waarin Nederlanders worden betrokken bij het meten van luchtkwaliteit. RIVM schrijft:

De technologie voor het meten van onze leefomgeving verandert momenteel snel. Iedereen kan nu bijvoorbeeld zelf metingen aan de luchtkwaliteit of geluid doen met goedkope ‘sensoren’. Het Samen Meten programma van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ondersteunt deze ontwikkeling. Zo onderzoeken we de werking en toepassing van deze sensoren, laten we de data zien in een dataportaal, en proberen we partijen bij elkaar te brengen. We werken zo toe naar een meetnet waaraan iedereen kan bijdragen.

Het meten van geluid en waterkwaliteit komt er ook aan.