De praktische kant van 'verder weg'

Wij brengen wandelaars met elkaar in contact, maar de activiteiten zijn geen georganiseerde reis.

Ook al wordt het initiatief voor een zwerftochtweekend of een tocht verder bekend gemaakt via deze website, het blijft de privé verantwoordelijkheid van allen die meegaan met een activiteit om alles goed te laten verlopen. Zie daarover de inleiding op de 'verder weg' pagina en de algemene informatie voor deelnemers.

De activiteiten zijn te vergelijken met wat vrienden en mensen met dezelfde hobby in de privésfeer samen ondernemen. De mensen die samen een tocht doen zijn samen verantwoordelijk. Als er iets mis gaat, wordt het betreffende groepje geacht het onderling op te lossen.

De financiën kunnen een bron van problemen zijn, zelfs bij een gewoon kampeerweekend, bijvoorbeeld als mensen onvoldoende afrekenen bij de horeca. Gelukkig komt dat weinig voor.

 

Tips voor de financiën

Bij tochten 'verder weg' gebeurt er vaak financieel wat meer gezamenlijk dan tijdens een kampeerweekend. Daarom enige tips:

[1] Reken alles zoveel mogelijk direct en zo mogelijk individueel af. Dus kosten vóór vertrek meteen afrekenen met degene(n) die ze gemaakt heeft/hebben. Maar reken ook per dag de gemaakte kosten direct af.
[2] Als [1] niet kan, maak dan iemand anders dan de initiatiefnemer(s) - iemand die goed kan rekenen en een helder hoofd heeft, verantwoordelijk voor de financiën.
[3] Maak de eindafrekening tijdens de tocht en spreek deze ter plekke met iedereen door. Eventueel volgt nog een korte e-mail bevestiging.
[4] Ga niet achteraf met elkaar e-mailen om iemand te beschuldigen. En nog erger is: beschuldig nooit iemand zonder deze persoon vooraf mondeling aan te spreken. Nog erger is om beschuldigingen rond te e-mailen achter de rug van betrokkene om. Als er iets aan de hand is, bel dan met degene die je iets verwijt, of roep eventueel een bijeenkomst bij elkaar. Maar dit zou niet nodig moeten zijn als het om financiën gaat, zie tips [1] tot en met [3].

Verder helpt het als de 'grote' taken goed verdeeld worden.

 

Bemiddeling

Als er toch problemen zijn, kan er voor bemiddeling met de coördinator contact worden opgenomen. Houdt er echter rekening mee dat deze alleen kan bemiddelen; verder is iedere activiteit een privé gebeuren en dienen betrokkenen er onderling uit te komen.