Redding van de Europese bossen

Vorige

De Europese bossen zijn er niet goed aan toe. De Europese Commissie zegt er iets aan te willen doen

30 november 2021

Lees het bericht 'Nieuwe voorgestelde EU-wetgeving moet ontbossing en de aantasting van bossen tegengaan'.

Inleiding:

EU-burgers zijn volgens de Commissie grote afnemers van goederen die met ontbossing en de aantasting van bossen in verband worden gebracht. Op grond van de nieuwe verordening moeten EU-bedrijven aan verplichte zorgvuldigheidsregels voldoen wanneer zij dergelijke goederen in de EU in de handel willen brengen. Het doel van die zorgvuldigheidsregels is om alleen goederen op de EU-markt toe te laten die niet bijdragen aan ontbossing of de aantasting van bossen.

Lees over ontbossing vele berichten, onder meer: Verbeter de bossen, begin bij jezelf en het bericht in de New Scientist.

 

 

 

Eerder nieuws over de bossen: hier en hier.